Home

ÚPLNÝ PIVOVARSKÝ MANAŽMENT

 

Spoločnosť Good Beer s.r.o. sa zaoberá poradenstvom pri výbere pivovarskej technológie, ako aj samotným rozbehnutím a zastabilizovaním prevádzky pivovaru, vrátane pivných receptov.

Vznik spoločnosti sa opiera o reálne požiadavky na slovenskom a českom pivovarníckom trhu a bol prirodzeným vyústením stavu, kedy odborný a na skúsenostiach založený pohľad na pivovarníctvo vie priniesť výrazný časový, ale aj finančný či kvalitatívny prospech.

Na stránkach našej firmy nájdete štyri okruhy zastrešenia Vášho projektu. Je na Vás zhodnotiť v akom štádiu realizácie sa nachádzate a ktorý okruh činností si vyberiete. V každej etape vieme byť užitoční, vieme projekt vylepšiť, prípadne ušetriť náklady.

Cenník

Ceny za služby sú individuálne pre každý projekt resp. pivovar. Cenovú ponuku Vám vypracujeme po úvodnom stretnutí. Je dôležité pochopiť Vaše predstavy a následne vyšpecifikovať činnosti, o ktoré máte záujem.

MANAŽMENT PRÍPRAVY

Našim zákazníkom sme

 • Vypracovali podnikateľský plán pre projekt malého pivovaru
 • Navrhli technologické celky podľa predpokladaného rozsahu výroby a počtu vyrábaných druhov piva
 • Pomohli s výberom dodávateľa s dôrazom na pomer kvalita / cena / potreby zákazníka
 • S projekčnou firmou optimálne rozložili technologické zariadenie pivovaru s ohľadom na tok surovín a produktu a s dopadom na ostatné časti projektu ( zdravotechnika, hygiena, elektroprojekt, plynoprojekt )
 • Zosumarizovali dokumenty potrebné k osloveniu kompetentných orgánov na získanie predbežného súhlasu

KONTROLNÝ MANAŽMENT

Našim zákazníkom sme

 • Zabezpečili odborné preberanie a spojazdnenie technológie pivovaru
 • Priamou kontrolou zapájania jednotlivých zariadení predišli dodatočným prácam
 • Zabezpečili úpravu niektorých technologických zariadení tak, aby vyhovoval predstavám odberateľa a nie dodávateľa
 • Skompletizovali dokumentáciu potrebnú k schváleniu prevádzky

OPERAČNÝ A PRUDUKTOVÝ MANAŽMENT

Našim zákazníkom sme

 • Rozanalyzovali senzorický profil piva
 • Určili pôvod vzniku cudzích chutí a vôní v pive
 • Vhodne upravili technologický proces
 • Zaviedli výrobnú evidenciu s možnosťou vysledovateľnosti pôvodu výrobku
 • Zaviedli evidenciu pre správcu spotrebnej dane
 • Zaviedli resp. v rámci externého auditu verifikovali a validovali Systém správnej výrobnej praxe a HACCP
 • Správnym pohľadom na údaje o výrobe zefektívnili klientovi prácu a jej náklady
 • Správnym pohľadom na údaje o výrobe odstránili problémy vo výrobe
 • Ušetrili náklady na suroviny vhodnou úpravou dávkovania ( chmeľ, kvasnice )
 • Zvýšili krátkodobú trvanlivosť výrobku bez nutnosti investície
 • Dosiahli ešte vyššiu trvanlivosť doplnením technologických celkov filtrácie a pasterizácie
 • Správnou evidenciou a vyhodnocovaním pohybu sudov u zákazníkov odstránili problémy s reklamáciami sudového piva

ALL IN ONE

Našim zákazníkom sme

 • Zastrešili kompletné spustenie remeselného pivovaru

Good Beer s.r.o.

Vígľašská 21

851 07 Bratislava

Tel.: +421 949 355 569

Mail: goodbeer@goodbeer.sk

Ing. Igor Richtárik
sládok, technológ

 

Ing. Igor Richtárik

Čerpá z dlhoročných skúseností s výrobou piva, ktoré získaval v priemyselných pivovaroch ako aj v malých remeselných prevádzkach.

Je absolventom Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, je držiteľom osvedčenia HACCP, osvedčenia LEKTOR a „Certifikátu spôsobilosti pre senzorické posudzovanie potravinárskych výrobkov“.

V 90-tych rokoch v rámci štúdií na katedre Biotechnológie CHTF-STU riešil problematiku vývoja čistých kultúr pivovarských kvasiniek pre pivovar Martiner, pomáhal pri riešení problémov so vzduchom v hrdlovom priestore fľaše pre pivovar Stein, a v pivovare Urpiner riešil vplyv pH v procese výroby piva na jeho kvalitu.

referencie:

Doc. Ing. Šmogrovičová, PhD. – Ústav Biotechnológie FCHPT STU

Ing. Peter Ruml – výrobný riaditeľ, pivovar Urpiner

Dlhé roky pôsobil v pivovare Stein, kde prešiel kompletným technologickým procesom a postupne zodpovedal za celú výrobu piva a nealko nápojov po technologickej (procesy, postupy), kvalitatívnej (laboratórium), personálnej (výber a riadenie kádrov), dodávateľsko-odberateľskej (výber a komunikácia s dodávateľmi) a po stránke skladového hospodárstva (materiálno-technické zabezpečenie).

Jeho ďalšou odbornou výzvou bolo v roku 2012 spustenie nových výrobných priestorov v pivovare Kaltenecker v Rožňave. Pre pivovar, okrem iného, zabezpečil technologické prevzatie pivovaru od zahraničného dodávateľa - firmy Braukon (Nemecko), zabezpečil nastavenie technologických, hygienických a sanitačných procesov vo výrobe, evidenciu hotových výrobkov, nedokončenej výroby a surovín.

referencie:
Marian Bednár – vrchný sládok, pivovar Kaltenecker

 

 

 

 

V rokoch 2014 a 2015 zabezpečil spustenie pivovaru Liptovär v Liptovskom Mikuláši.

V tomto prípade okrem štandardných činností pri výbere dodávateľa a konzultáciách s projektantmi zastrešil aj riešenie stavebných činností v budúcich priestoroch pivovaru. Samozrejmosťou bola komunikácia a prevzatie pivovaru od zahraničného dodávateľa.

Nastavil kompletne výrobný proces pre šesť typov piva (technologické kroky, pracovné postupy, sanitačný režim). Zaviedol výrobnú evidenciu a riadil výrobných zamestnancov.

O tom, že pivo z Liptoväru bolo nastavené správne svedčia úspechy zo salónov piva 2015, kde pivo Svätlý Mikuláš dvakrát dostalo najvyššie ocenenie od konzumentov "ležiakov".

referencie:

salón piva KE 2015 

salón piva BA 2015

Začiatkom roka 2017 bol oslovený s prosbou o znovusprevádzkovanie pivovaru U Ábela v bratislavskej Rači, ktorý bol po veľmi krátkom fungovaní uzatvorený na základe rozhodnutia majiteľov pivovaru.

Stretol sa tu s najnezvyčajnejším technologickým poňatím chápania výroby piva. Neštandardnosť procesov, ako aj zariadenia pivovaru bola pre neho veľkou výzvou. Postupne zaviedol produkciu 14 druhov pív, pričom 10 z nich sa štandardne vyrába aj v súčasnosti.

O tom, že výzvu zvládol svedčí aj fakt, že už po niekoľkých mesiacoch získal striebornú medailu v kategórii "európsky ležiak" na prestížnej pivovarskej súťaži Česká Pivní Pečeť 2018.

Najprestížnejšiu pivnú súťaž v ČR, ktorú každoročne organizovali v Českých Budějoviciach (aktuálne v Litoměřicích), opätovne dobyl v roku 2020 a 2021. Zlatá medaila, a to hneď dvakrát, za pivo Račišdorfer, potvrdzuje správnosť pracovných metód, ktoré v pivovare zaviedol. Vyššie uvedené skutočnosti potvrdzujú aj strieborné medaile z roku 2021 v tejto súťaži v kategórii "NEIPA" za pivo Fufňa a v kategórii "Stout" za pivo Cigorka. Rovnakú cenu, čiže striebornú medailu dostalo aj pivo Šintr v roku 2023.

Okrem týchto úspechov tiež získal prvé miesto v kategórii "Weissbier" za pivo Cajch v súťaži Slovenský pohár remeselného piva 2019. Súťaž organizuje Asociácia malých a nezávislých pivovarov SR.

Ďalší úspech sa spája s najväčšou slovenskou pivnou súťažou s názvom Slovenská Pivná Korunka. V ročníku 2022 získal Zlatú Slovenskú Pivnú Korunku za pivo D´Ábel v kategórii zvrchu kvasených tmavých pív. V tej istej kategórii a v tom istom roku získal hneď aj Striebornú Slovenskú Pivnú Korunku za pivo Cigorka.

O rok neskôr sa pivovar U Ábela stal najúspešnejším remeselným pivovarom v tejto súťaži. Zlatú Slovenskú Pivnú Korunku získali pivá Cigorka a Račišdorfer, Striebornú korunku potom pivo Píč Pili a Bronzovú korunku kočovne uvarené pivo Ambícia pre pivovar Verča.

Račiansky pivovar U Ábela je v súčasnosti aj jeho "domovskou stanicou".

 

 

 

V roku 2018 spoločne s firmou Tois s.r.o. vyvinul program na pivovarskú evidenciu Beer Tracer. Systém je zameraný priamo na potreby pivovarskej prevádzky a zjednodušuje náročnosť výrobnej evidencie.

Rieši skladovú evidenciu surovín a materiálov, hotových výrobkov a obalov, eviduje nedokončenú výrobu, zaznamenáva jednotlivé technologické kroky (výrobné, sanitačné, príjmové, expedičné). Schopnosť vysledovať pôvod výrobku je v tejto aplikácii otázkou pár sekúnd.

Program ďalej jednotlivé údaje analyzuje a vyhodnocuje, pričom dáva ucelený pohľad na produkciu, náklady, straty a predaj piva, s možnosťou variabilného pohľadu na problematiku.

Aplikácia sa samozrejme dá využívať aj cez mobilnú platformu.

referencie:

BeerTracer

​Od roku 2019 spolupracuje s Asociáciou podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby (APPSR).

Odborné vákuum, ktoré vzniklo po zániku stredných škôl zameraných na potravinársku výrobu, špeciálne pivovarníctvo, bolo hybnou silou, prečo sa stal odborných garantom a zároveň lektorom kurzu Sladovník-Pivovarník.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva a účastník môže získať skúšku z odbornej spôsobilosti. Tá absolventovi umožňuje byť zodpovednou osobou v prevádzke na výrobu piva v zmysle Živnostenského zákona.

referencie:

APPSR

 

 

 

V roku 2019 sa okrem spolupráce s APPSR stretol aj s novou výzvou. Technologicky navrhnúť a sprevádzkovať nový pivovar Nilio v Liptovskom Mikuláši. Jeho špecifikom bolo, je a bude, že sa jedná o pivovar zameraný na výrobu nealkoholického piva. 

Mať možnosť byť spolutvorcom podmienok na výrobu nápoja, pri ktorom ľudia nedokážu nájsť rozdiel medzi alkoholickým a nealkoholickým pivom, je ďalším medzníkom v profesnej kariére. Samozrejmosťou projektu bolo, že nastavil hygienické a sanitačné procesy vo výrobe, evidenciu výroby a surovín, a tiež vypracoval plán HACCP.

referencie:

NILIO

 V lete 2020 na Slovensku vznikol ďalší nový pivovar. Nemecký dodávateľ Braukon tentokrát vyrobil varňu pre Masarykov Dvor vo Vígľaši. Podobne ako pri iných projektoch zabezpečil  odborné prevzatie od zahraničného dodávateľa. Súčasne vybral zvyšných dodávateľov a technologicky odkomunikoval a prevzal celé pivovarské zariadenie. 

Nastavenie hygienických a sanitačných procesov vo výrobe, evidenciu hotových výrobkov, nedokončenej výroby a surovín, vypracovanie plánu HACCP bolo súčasťou činností, ktoré pre tento pivovar zabezpečil.

referencie:

MASARYKOV DVOR

 

up